image-284370-administratie.jpg
Administratieve ondersteuning

Alles wat met papieren te maken heeft:
Samen de post doornemen, beantwoorden indien nodig, mails bekijken en versturen
Ondersteuning bij het aanvragen van bv studietoelage, premies, …
In orde brengen of houden van je dossier bij het FOD