image-284374-opvoeding.jpg
Opvoedingsondersteuning

Kinderen vragen heel wat van je.
Ze zijn je kostbaarste bezit en we vinden het dan ook een eer te mogen helpen bij de ondersteuning in hun opvoeding.
We geven graag tips en advies, gaan mee naar oudercontacten op school, zitten samen met andere hulpverleners, ...